Aanpassingen GLB

GLB

Beste landbouwer,

 

De oogstwerkzaamheden zijn enkele weken geleden gestart. De gerst is ondertussen af en de tarweoogst ligt in verschillende streken stil door de plaatselijke onweersbuien. Niet tegenstaande dat de regen broodnodig was voor de andere gewassen!

Met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van 2023 zijn er toch aanzienlijke veranderingen en komen er heel wat nieuwe maatregelen op ons af. EAG is daardoor ook verleden tijd waardoor nieuwe voorwaarden van het GLB van kracht zijn:

  • Aanleggen van bufferstroken langs waterlopen
  • Minimale bodembedekking (bv na tarwe/gerst!)
  • Gewasrotatie op bedrijfs- en perceelsniveau
  • Biodiversiteit op bedrijven door instandhouding van niet-productieve arealen

Deze voorwaarden klinken nogal omslachtig. Om hieraan te voldoen zijn dus per voorwaarde verschillende regels met hierop dan nog eens uitzonderingen.

Bufferstroken moeten min 3 of 6m breed zijn, afhankelijk welk mengsel gezaaid wordt.

 

Er kunnen ook tal van premies getrokken worden (ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen): stalmest voeren, met RTK-GPS sproeien, eiwithoudende gewassen, behoud van blijvend grasland, grasbufferstroken aanleggen, éénjarige- en meerjarige eiwitteelten (gras-klaver, luzerne, …), kruidenrijk grasland, …

Ook kan er premie genoten worden door een toename van de EOC-waarde op uw percelen.

Groenbemesters spelen dus opnieuw een belangrijke rol in het GLB voor bepaalde subsidies. Maak hier zeker de juiste keuze.

 

Daarnaast is er het vernieuwde MAP 7 die nog op zich laat wachten en normaal dit jaar niet meer tot uiting komt in de praktijk. Daarentegen is er wel een nieuwe “landkaart” met de wijzigingen van de gebiedstypes (GT 0 = groen,1 = geel,2 = oranje of 3 = rood). Het gebiedstype van je bouwland kan dus gezakt of gestegen zijn t.o.v. 2022 met de gevolgen van dien. Dit kan dus handig zijn om dit na te trekken!

 

Als Disaghor-team staan we klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.