Bewaring maïs

bewaring maïs

Door de wisselende temperaturen, de regelmatige neerslag en de latere uitzaai, zal het maïsseizoen een stuk later zijn dan vorig jaar. Door de lagere opbrengst van de maïs in 2022 is de ruwvoedervoorraad op verschillende landbouwbedrijven beperkt en zal er snel overgegaan worden op de nieuw maïssilo.

Om een stabiele maïskuil te hebben, dient deze 6 – 8 weken afgesloten te zijn. Indien dit niet haalbaar is, en uw huidige maïsvoorraad te beperkt is, kan je door toevoegen van BONSILAGE SPEED MAIS de maïskuil al openen na 2 weken. Door een speciale bacteriestam zal deze kuil correct aangezuurd zijn en kan dit perfect vervoederd worden.

Bonsilage Speed M

Voor een optimale bewaring van de maïskuil kan er ook gebruik gemaakt worden van Bonsilage fit maïs mét aanmaak van propyleenglycol.

Hieronder een analyse van onbehandelde én behandelde maïskuil:

Schema Bonsilage Fit

Behandelde kuil bevat 1,28% propyleenglycol, onbehandeld niets!

  • Met 1 pot bonsilage werd 460 kg propyleenglycol aangemaakt, economisch rendement van 1/8!
  • Bij opname van 10 kg DS, krijgen de koeien 128 ml propyleenglycol/koe/dag

Voor (nat) najaarsgras is bonsilage forte hét inkuilproduct die ervoor zorgt dat je van nat gras smakelijk ruwvoeder maakt door de snelle pH-daling.

Bonsilage Forte

Voor meer informatie en advies, contacteer uw vertegenwoordiger!

Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.