Hittestress & pensverzuring

Hittestress

Komende week (en misschien langer) blijven de temperaturen opnieuw aanzienlijk hoog. Dit kan leiden tot grote gevolgen: hittestress.

Hittestress is een combinatie van te hoge temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Koeien reageren hierop door meer te ademen, minder te gaan eten, … Ze gaan in acidose met als gevolg een productie- en melkvetdaling. Dit kan voorkomen worden door je rantsoen te gaan bufferen.

Het is algemeen geweten dat het toedienen van (extra) natriumbicarbonaat een heel goede werking heeft om pensverzuring tegen te gaan. Bicarbonaat heeft echter een belangrijk nadeel: het werkt slechts gedurende een korte tijd in de pens.
Daarom is het belangrijk om een buffer toe te dienen met een langere werkingsduur die snel en efficiënt werkt: Math’s Buf Balance.
Hierin zitten 2 traagwerkende buffers, natriumbicarbonaat én volle dosis levende gisten. In onderstaande afbeelding wordt de meerwaarde geïllustreerd ten opzichte van natriumbicarbonaat.

Grafiek

Dosering is de helft van natriumbicarbonaat: 100 – 150 gr/dier/dag.

Andere oplossingen:
Math’s Fresh TMR: Gebufferd propionzuur dat zorgt voor het behouden van de goede conservering van het rantsoen, de smakelijkheid en de voederwaarde.
Dosering: 2 L / ton
Math’s Rumifat 3200: Toedienen van extra energie met als gevolg een licht stijgende melkproductie en stimulerende werking van progesteron.
Dosering: 200 – 400 gr/dier/dag

Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.