Luizen in wintergranen 2018

Luizen in wintergranen 2018

Luizen in wintergranen!

Door de zachte weersomstandigheden van dit najaar worden veel bladluizen aangetroffen op de reeds bovengekomen wintergranen. Daarom is het zéér belangrijk uw wintergranen te controleren van bij de opkomst op aanwezigheid van bladluizen! De opkomst van wintergerst en wintertarwe verloopt zeer snel en infectie met het dwergvergelingsvirus door luizen kan zeer spoedig optreden.

Bevorderlijke omstandigheden voor bladluisaantasting zijn:

  • vroege zaai
  • aanhoudend zacht weer
  • nabijheid van met bladluizen geïnfecteerde maïspercelen
  • beschut gelegen percelen
  • aanwezigheid in directe omgeving van grassen, Japanse haver als vanggewas en graanopslag

Indien uw gewas ontsmet werd met Argento bent u normaal gezien de eerste 4 weken gerust en zou u zo goed als geen luizen mogen aantreffen. Na deze periode is het belangrijk ook deze percelen goed te controleren op bladluizen en indien nodig te behandelen. Wintergranen behandeld met Argento mogen nog uitgezaaid worden tot en met 19 december 2018. 

Bij de uitzaai van wintergerst kon u kiezen voor rassen die tolerant zijn voor het dwergvergelingsvirus zoals Rafaela. Op deze rassen kunt u bladluizen terugvinden, die op hun beurt ook het virus kunnen overdragen op uw wintergerst, maar deze tolerante rassen zullen hiervan geen schade ondervinden.

Niet behandelde en niet tolerante rassen dienen direct behandeld te worden bij het detecteren van bladluizen. Hiervoor kunnen middelen zoals Ninja, Mezene of Okapi gebruikt worden. Na behandeling dient het gewas verder opgevolgd te worden bij aanhoudend zacht weer.

Voor meer info, contacteer uw vertegenwoordiger!

Luizen in wintergranen 2018
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.