AZOFOL is een bladmeststof bestaande uit 20% stikstof, 5% magnesium en 10% zwavel. Door het zeer laag gehalte aan biureet, een onzuiverheid bij de productie van ureum, is AZOFOL zeer gewasveilig en selectief. Daardoor kan het aan relatief hoge dosissen worden toegediend en worden gemengd met de meeste gewasbeschermingsmiddelen.

  • Bladgift ter vervanging van grondstikstof
  • Voor akkerbouw én groenteteelt
  • Zeer doeltreffend: 4 x hoger rendement dan grondstikstof
  • Gelijkmatige gewasgroei en minder nitraatresidu
  • Zeer veilig en selectief
  • Zeer snelle opname
  • Mengbaar met meeste gewasbeschermingsmiddelen
[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.