PRP SOL stimuleert en activeert het bodemleven (micro- en macro-organismen zoals bv. regenwormen) en zorgt op deze manier voor:

  • Betere porositeit, verluchting en waterdoorlaatbaarheid van de bodem
  • Betere bodemstructuur en mindere bodemverdichting
  • Betere beworteling van het gewas met als gevolg een betere voorziening van nutriënten en water
  • Betere omzetting van organische materiaal en betere humusvorming

PRP SOL zorgt dus uiteindelijk voor een goede, duurzame en productieve bodem ook tijdens vaak klimatologisch moeilijke omstandigheden.

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.